TDTC Candy Match Shadow 4+

Trieu Bui Ngoc

Được thiết kế cho iPhone

    • 2,9 • 358 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

In the middle of the screen will be candies of different colors and shapes, on the two sides are chains that will have dark candies with only shadows, loss of color or only borders. Your task is to determine the shape of the candies that are floating on the rope, then touch the candy and drag it to their correct shape (When touching and dragging, there will be a line, don't let the line collide. collide with other candies, if you collide or drag the wrong candy => lose your life, a total of 3 lives)

Winning condition: High score comparison

Death status: End of life

The game has 2 modes

Normal: The candies rotate continuously, the frequency and speed of the candies increase gradually

Difficult: The candies rotate continuously, the frequency and rotation speed of the candies increase gradually, in this mode the candies will be hidden continuously.

Xếp hạng và Nhận xét

2,9/5
358 đánh giá

358 đánh giá

thanh yyyy ,

Adim ho trợ

Không vào đc game là sao

Nguyễn Ngọc Bảo Giang ,

Bỏ đi mà làm người AE à

30 tết -309tr AE đừng chơi tất cả nó nhả hết đó nó lừa đó đừng để con xúc sắc quyết định cuộc đời mình nhé mọi người ... Tôi đã là 1 tấm gương lấy tiền vợ con đi cho chúng nó hết 😭

cmm ad à ,

Nên xoá game đi đừng để mấy lứa khác dính vào

Ăn vậy là đủ rồi để cho họ sống với

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Trieu Bui Ngoc, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi