Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

- Listening radio anywhere, anytime, using wifi, 3G, GPRS.
- Amazing design.
- Browsing channel by location.
- Searching channel by name and frequences.
- Setting time to turn off

Có gì Mới

Phiên bản 1.0

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Phuong Anh Do, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích