iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng Thẩm định giá là một ứng dụng chuyên môn, nhằm phục vụ cho hoạt động thẩm định giá của Công ty TNHH Đấu giá và thẩm định giá Bảo Tín (bavc.vn). Mục tiêu của ứng dụng là rút ngắn thời gian thực hiện hồ sơ thẩm định giá dùng những công nghệ mới trên smartphone và cải tiến quy trình thẩm định để nâng cao chất lượng để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Một số tính năng chính của ứng dụng:

- Xem hồ sơ thẩm định đã và đang thẩm định xung quanh vị trí truy cập ứng dụng.
- Tìm kiếm hồ sơ thẩm định giá theo khách hàng, chi nhánh, địa chỉ, và vị trí
- Định vị tài sản thẩm định giá trên bản đồ và lưu trữ vào hồ sơ thẩm định giá dùng GPS.
- Chụp hình ảnh tài sản và lưu trữ vào hồ sơ thẩm định giá.
- Cập nhật thông tin về tài sản thẩm định.
- Kiểm tra và phê duyệt kết quả thẩm định giá.

What’s New

Version 1.0.3

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

1. Cập nhật tìm kiếm tài sản thẩm định.
2. Thêm chức năng lấy vị trí hiện tại khi cập nhật vị trí của tài sản thẩm định.
3. Cập nhật quyền để truy cập tài sản thẩm định cho từng tài khoản khác nhau.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, NexleSoft, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like