ThanhLocExpress 4+

Application of ThanhLoc

LE VAN GIANG

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

- Manage orders
- Order confirmation
- Pick up, delivery order
- Look up orders

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.1


- Update function to change personal information
- Update collection management function

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, LE VAN GIANG, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu Suất
Hiệu Suất
Hiệu Suất
Hiệu Suất
Hiệu Suất
Hiệu Suất