Thuốc BVTV Đồng Xanh 4+

Huynh Nhat An Le

Designed for iPad

    • 5.0 • 2 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Đây là ứng dụng để tất cả người dùng tra cứu danh mục thuốc trừ sâu, hiểu về mục đích của các loại thuốc, phạm vi sử dụng.
Cách phun thuốc trừ sâu, liều lượng, tỷ lệ phun thuốc.
Hiểu và áp dụng vào cây trồng ứng với thuốc trừ sâu.
Bảng giá ứng với từng loại thuốc trừ sâu, giúp mọi người có thể hiểu và áp dụng tốt nhất.

What’s New

Version 1.3

Thêm chức năng thông báo

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

khach sai app ,

App nhanh, tien loi, de su dung, thuan tien tra cuu

App nhanh, tien loi, de su dung, thuan tien tra cuu

hikaruminh ,

Thuốc

Nhanh, tiện lợi.

App Privacy

The developer, Huynh Nhat An Le, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Business
Business
Productivity
Business
Business
Business