To The Depths 4+

Muhammad Shakeel

Được thiết kế cho iPhone

    • 2,4 • 10 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Instructions:

1.Dive in:
- You are moving using gyroscope in your phone (just move your device).
- If you hit plank or piranha, you will die.
- Collect coins.

2.Submarine:
- While you are touching screen submarine goes up, otherwise down.
- If you hit stalagmit, you will die.
- If you hit ground or ceiling, you will lose 1hp.
- Collect toolkits to repair your submarine.
- Collect coins.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

Optimized some images and fixed minor bug layout

Xếp hạng và Nhận xét

2,4/5
10 đánh giá

10 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Muhammad Shakeel, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Run Neich
Giải Trí
NH AVOID
Giải Trí
Rope Hook Ball
Giải Trí
Bird Break Bomb
Giải Trí
Max Muoi Chicken Way 3D
Giải Trí
iMaths Challenge
Giải Trí