ToanThangGPS 4+

Tuan Nguyen

Designed for iPad

    • 3.5 • 11 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng giám sát hành trình xe Toanthanggps
1. Chức năng đăng nhập tài khoản giám sát xe
2. Chức năng xem tổng quan trạng thái danh sách xe
3. Giám sát xe theo thời gian thực
4. Xem lại hành trình xe theo khoảng thời gian
5. Thống kê hành trình theo thời gian
6. Báo cáo tổng hợp từng xe
7. Đổi mật khẩu người dùng
9. Thông tin hỗ trợ khách hàng
10. Thông tin người dùng
11. Tìm phương tiện theo vị trí người dùng

What’s New

Version 1.0.5

- Them chuc nang xem Camera Nghi Dinh 10

Ratings and Reviews

3.5 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Hovanhat ,

Giao diện

Giao diện giám sát nhiều xe nên chia giống như trên trang dễ nhìn hơn , hoặc hiển thị bản đồ .

electroll001 ,

Ứng dụng lỗi nhưng không thấy sữa

Hệ Điều Hành IOS bị lỗi không chọn được ngày để xem lịch trình của xe

Tạo tài khoản kiểu gì ,

Chưa tìm được cách tạo tài khoản

Tạo tài khoản ở đâu thế

App Privacy

The developer, Tuan Nguyen, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity