TOTOLINK Router 4+

ZIONCOM(SHENZHEN) ELECTRONICS LTD

Được thiết kế cho iPad

    • 1,0 • 15 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

The main function:
1. Quick configuration: When the mobile phone is connected to the router in the LAN, the router can be configured through the APP, and the configuration can be completed in three steps.
2. Route management: You can restart the route through the mobile APP, upgrade the firmware and change the password.
3. Remote Management: Remotely manage TOTOLINK routers.

Có gì Mới

Phiên bản 1.5.8

1.Change UI Style
2.Optimize Remote Management

Xếp hạng và Nhận xét

1,0/5
15 đánh giá

15 đánh giá

khanh1304 ,

App is useless!

App is useless!

T.Quốc An ,

Lỗi

Không tìm thấy bộ định tuyến

I’m Kudo ,

App quá tệ

Giao diện xấu, chậm, lag

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ZIONCOM(SHENZHEN) ELECTRONICS LTD, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Ruijie Reyee
Tiện Ích
Rang Dong Smart
Tiện Ích
DoLynk Care
Tiện Ích
Reyee Router
Tiện Ích
Router Admin Setup Controller
Tiện Ích
Router Admin Setup
Tiện Ích