Tourist Police i lert u 4+

Royal Thai Police

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Tourist Police i lert u เป็น Mobile Application สำหรับนักท่องเที่ยว ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหตุ ไปยัง War Room ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว คอยรับเรื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และจะประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เข้าช่วยเหลือ และให้บริการได้ทันที


นักท่องเที่ยวสามารถติดตั้งลงใน smartphone ได้ฟรี ไม่มีค่าบริการใดๆ

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Royal Thai Police, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Immigration Online Booking
Kinh Doanh
BGS i-Service
Tiện Ích
งานป้องกันปราบปราม (KMPPP)
Giáo Dục
Police Appointment
Tiện Ích
RTP Book
Tin Tức

Có Thể Bạn Cũng Thích

Thailand Digital Work Permit
Lối Sống
ThaiHand Massage and Wellness
Lối Sống
Makro Myanmar
Lối Sống
Living Plus
Lối Sống
Seekster - แอพหาผู้ให้บริการ
Lối Sống
Ayasan
Lối Sống