TPAPTI 4+

TPAPTI

PTI Insurance

Được thiết kế cho iPad

    • 4,8 • 8 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

TPAPTI hỗ trợ cho khách hàng thao tác nhanh khi mua bảo hiểm bao gồm 4 nhóm sản phẩm chính: Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm con người, Bảo hiểm tài sản kỹ thuật, Bảo hiểm hàng hải.

Có gì Mới

Phiên bản 3.3.3

Bug fixes and performance improvements

Xếp hạng và Nhận xét

4,8/5
8 đánh giá

8 đánh giá

hhaabx ,

Đánh giá

Nên chia mục lịch sử theo phần gạch thành công và không thành công để tiện cho người dùng hơn.
Phân ra ngày up ấn chỉ lên để ng dùng tiện kiểm tra số lượng trong ngày đã úp lên

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, PTI Insurance, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tài chính
Tài chính
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Kinh doanh
Tài chính
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh