Screenshots

Description

Chỉ cần điền mã số sinh viên hoặc giảng viên, người dùng có thể tìm kiếm thông tin thời khoá biểu hay điểm thi sau một thao tác bấm.
Ứng dụng có 3 chức năng cơ bản:
- tra cứu thông tin thời khoá biểu của sinh viên
- tra cứu thông tin thời khoá biểu của giáo viên
- tra cứu thông tin điểm học của sinh viên
Ứng dụng bỏ chức năng đăng kí

What’s New

Version 1.3

- thêm kho sách

Ratings and Reviews

4.4 out of 5
15 Ratings

15 Ratings

hãhhsksn ,

Có đki đc tín chỉ thì hay

Good

App Privacy

The developer, Thi Huong Giang Truong, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like