TrackAsia - Client 4+

Tracking for Clients

acecom

    • 5,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ứng dụng cung cấp dịch vụ hữu ích cho người dùng trong việc tạo và quản lý đơn hàng thông qua iPhone. Bao gồm:
- Bản đồ vị trí của shipper
- Biểu mẫu tiện dụng cho tạo đơn hàng
- Quản lý thông báo khi có thay đổi từ trạng thái đơn hàng

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.1

- Sửa lỗi

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, acecom, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Mua sắm
Mua sắm
Sức khỏe & Thể dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích