TTAS Tracking 4+

TTAS COMPANY LIMITED

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

* Quý khách có thể:
- Giám sát trực tuyến phương tiện vận tải, biết được vị trí, vận tốc, trạng thái tắt/mở máy, đóng/mở cửa
- Tìm kiếm nhanh xe bất kỳ.
- Xem lại lộ trình của xe với đầy đủ thông tin trạng thái hoạt động
- Xem các báo cáo cần thiết để quản lý phương tiện như: báo cáo tổng hợp, báo cáo dừng đỗ, báo cáo tiêu thụ nhiên liệu.

* TTAS sẽ luôn lắng nghe ý kiến khách hàng để cải tiến ứng dụng ngày càng tốt hơn.

What’s New

Version 1.12.7

- Thêm Báo Cáo Tổng Hợp Hành Trình

Ratings and Reviews

4.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Oktame ,

Tiện ích

Ứng dụng rất tuyệt vời

)-_-( -.,.- ,

App chưa hoàn thiện

App lỗi từ ios 13.6 up lên 14.0.1 vẫn kick out ra ngoài.
Phải xài trình duyệt, xử lý chậm chạp

App Privacy

The developer, TTAS COMPANY LIMITED, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Navigation
Travel
Navigation
Travel
Navigation
Travel