Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Authy brings the future of two-factor authentication to the convenience of your iPhone or iPad.

The Authy app generates secure 2 step verification tokens on your device. It help’s you protect your account from hackers and hijackers by adding an additional layer of security.

Why Authy is the best multi factor authentication app:

- Secure Cloud Backups:
  Did you lose your device and got locked out of all of your accounts? Authy provides secure cloud encrypted backups so you will never lose access to your tokens again. We use the same algorithm banks and the NSA use to protect their information.

- Multi Device Synchronization:
  Are your re-scanning all your QR codes just to add them to your tablet and smartphone? With authy you can simply add devices to your account and all of your 2fa tokens will automatically synchronize.

- Offline:
  Still waiting for an SMS to arrive? do you travel constantly and lose access to your accounts? Authy generates secure tokens offline from the safety of your device, this way you can authenticate securely even when in airplane mode.

- All of your accounts:
 We support most major multi-factor authentication accounts including Facebook, Dropbox, Amazon, Gmail, and thousands of other providers. We also support 8 digit tokens.

- Protect your bitcoins:
  Authy is the preferred two factor authentication solution to protect your bitcoin wallet. We are the default 2fa provider for trusted companies like Coinbase, CEX.IO, BitGo and many others.

- What is two factor authentication?
 "Two-factor authentication is one of the best things you can do to make sure your accounts don't get hacked" - LifeHacker
https://www.authy.com/what-is-two-factor-authentication

Are you a fan of Authy?
- Follow us on twitter: https://twitter.com/authy
- Like us on facebook: https://www.facebook.com/authysec

Có gì Mới

Phiên bản 24.4.4

- Bug fixes

Xếp hạng và Nhận xét

4.7/5
655 đánh giá

655 đánh giá

Mr Simple2 ,

Works great!

Cool app.

bitket ,

Không nhận được code

Tôi đang ở việt nam,tôi bị mất điện thoại bây giờ cài đặt lại không nhận được code

tracyyyyy1111 ,

Không đăng nhập đc khi cài lại app

Tôi vừa khôi phục cài đặt gốc cho iphone và tải lại app authy, nhập đúng số đt đã đăng ký lúc đầu nhưng k thấy gửi sms về để kích hoạt.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển Authy Inc. cho biết phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như mô tả bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích