iPhone Screenshots

Description

Chấm công bằng Mobile
Checkin/out bằng điện thoại thông qua định vị GPS di động, Wifi. Không cần thiết lập phức tạp như máy chấm công.

Đăng ký ca làm và theo dõi ngày công
Thay vì nhân viên đăng ký ca làm qua giấy tờ, họ có thể đăng ký thông qua Ứng dụng

Theo dõi ngày công và lương
Cập nhật giờ công, ngày công đã làm theo thời gian thực.

Đăng ký nghỉ phép, lễ, bệnh
Nhân viên có thể tạo một đơn xin phép nghỉ thông qua ứng dụng dễ dàng.

Theo dõi công tác nhân viên
Quản lý có thể theo dõi công việc hàng ngày của nhân viên

Ai đang làm việc?
Quản lý biết chính xác ai đang trực tuyến (làm việc) và vị trí của họ trên bản đồ.

What’s New

Version 2.2.1

- Nâng cấp ứng dụng.
- Tối ưu hoá ứng dụng.

App Privacy

The developer, Vu Hoang, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like