UMIO 4+

UMIO eOffice

AIPI JSC

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

UMIO là giải pháp văn phòng điện tử, hợp nhất các công tác quản lý văn bản, quản lý công việc và các nghiệp vụ hành chính trong doanh nghiệp, nhằm hướng đến mục tiêu “Văn phòng không giấy".
Với UMIO mọi văn bản đều có thể soạn thảo, trình ký , ký CA, phát hành và chuyển tiếp online trên hệ thống, các cá nhân chủ động theo dõi được luồng xử lý của văn bản, rút ngắn thời gian xử lý văn bản và tăng hiệu suất làm việc.
Phân hệ quản lý công việc giúp quản lý các công việc cá nhân và đơn vị, thực hiện giao việc, đăng ký công việc cũng như theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện công việc.
Các tính năng hành chính (phòng họp, điều xe, lịch tuần...) được phát triển hỗ trợ giải quyết các tác nghiệp hành chính trong đơn vị một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Có gì Mới

Phiên bản 5.1.4

Tối ưu hóa hiệu năng và giao diện người dùng

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, AIPI JSC, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất