Vạn Lợi GPS 4+

VNET JSC

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

update login button

- Đăng nhập tài khoản để theo dõi phương tiện
- Tìm kiếm, kiểm tra thông tin hiện tại phương tiện
- Xem lại thời gian, quãng đường, vị trí phương tiện

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.9

Update login button, update phone number

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VNET JSC, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường
Dẫn Đường

Có Thể Bạn Cũng Thích

Du lịch
Dẫn Đường
Dẫn Đường
Du lịch
Dẫn Đường
Dẫn Đường