V3 Online 17+

Thanh Nhon Ly

Designed for iPad

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

Screenshots

Description

Quản lý ứng dụng V3Online trên PC
- Xem báo cáo ngày ( số lượng bán trong ngày
- Xem báo cáo hoá đơn -> chi tiết từng hoá đơn
- Cập nhật giá - xoá món
- Thêm xoá sửa đơn vị tính
- Thêm xoá sửa danh mục
- Quản lý từ xa - xem thông tin bàn trống, bàn có khách, chi tiết từng bàn
- Xem log - xem lại thao tác nhân viên
- Xem tồn kho

What’s New

Version 1.5

thêm tính năng, fix lỗi

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Coffee Game ,

Khá phù hợp chho quán cà phê !

Rất hài lòng !

App Privacy

The developer, Thanh Nhon Ly, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities