Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Mua sắm hàng giá gốc tại Vabiz

Mua sắm hàng giá gốc từ nhà sản xuất tại ứng dụng Vabiz

Xếp hạng và Nhận xét

4,8/5
5 đánh giá

5 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, 5WEB VIET NAM TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích