Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

VacronViewer is designed for use with VACRON/FUHO device.

Support Devices:
- Vehicle DVR
- IPCam
- NKSeries NVR (NK200, NK300, NK700…)
- ccHDtv (CK200..)
- Windows NVR
- NXSeries NVR (NX380, NX580…)
- PC-Based NVR (PC200/300)
- DX Series DVR
- Hi-3515 DVR
- LEX Linux Card

Feature list:

- Support Real-time live video streaming.
- Support landscape mode
- Vehicle DVR support LBS services.
- Support play all / stop all /single play /single stop for muti-windows.
- IPCam support VGA resolution.
- Vehicle DVR support muti-list display
- Support PTZ control in NKseries NVR & DX series DVR.
- Support Remote playback function in NKseries NVR & DX series DVR &ccHDtv.
- Two finger pinch to zoom in/out

Có gì Mới

Phiên bản 1.29.1

bug fixed

Xếp hạng và Nhận xét

3,0/5
27 đánh giá

27 đánh giá

Go vap ,

Không xem được trên iphone 6 plus

Xem rõ nét nhanh! Nhưng không xem được trên iphone 6

minhhoang502 ,

Không playback

Phiên bản mới không xem lại được trên ios 13.1.1,

ra ngoai khong xem duoc ,

???

Ra ngoai khong xem duoc

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, FUHO TECHNOLOGY CO., LTD., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích