Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Key Features:
1. Vantech Product Specifications
2. Very easy to search the products
3. Push notification for promotions and updates
4. Continuously updating the new products
5. Friendly interface user

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

nguyenphancctv ,

Good bussiness

Good

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hoang Tran, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích