VFS Mobile 4+

Vietfirst Securities

Được thiết kế cho iPad

    • 4,7 • 12 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Ứng dụng giao dịch chứng khoán của Vietfirst Securities với đầy đủ các tính năng cơ bản và nâng cao, hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch tốt nhất.
- Bảng giá
- Mua/Bán
- Lệnh điều kiện
- Tra cứu thông tin tài khoản, số dư
- Ứng trước tiền bán
- Chuyển khoản
Và còn rất nhiều tính năng, tiện ích khác.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.24031501

Cập nhật, cải thiện chức năng người dùng

Xếp hạng và Nhận xét

4,7/5
12 đánh giá

12 đánh giá

toptrade94 ,

Mobile trading

Tiện ích cho nhà đầu tư

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Vietfirst Securities, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Amber Capital
Tài Chính
TVB Mobile Trade
Tài Chính
Afund - Amber Holdings
Tài Chính
EVS Trading
Tài Chính
AIPro
Tài Chính
APG Trading
Tài Chính