Screenshots

Description

Chương trình được phát triển dùng để quản lý kích hoạt thiết bị Wifi Player, kiểm tra thông tin người sử dụng thiết bị.

Để nhận thiết bị, vui lòng đến Hội Thánh gần nhất và liên hệ với người chịu trách nhiệm công tác phổ biến thiết bị VGM. Nếu Hội Thánh bạn chưa có người chịu trách nhiệm công tác VGM, vui lòng gửi email về địa chỉ: hotro@vgm.me để được hỗ trợ về việc đăng ký thiết bị.

App Privacy

The developer, Dang Khoa, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

Education
Games
Games
Games
Games
Photo & Video

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities