VHTT OS 4+

Vinh Ha Phuc

Được thiết kế cho iPad

    • 4,8 • 46 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Our mining os supports all modern NVIDIA and AMD GPUs and beside Ethash (Ethereum) many other alghos.
Deployment, monitoring, and maintenance of your GPU rig farm were never easier !
No more configuring Windows/OS, installing graphic drivers and looking for miner software.
Just download our OS image, flash it to empty 7+ GB pendrive/hdd/ssd drive and boot it.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.1

- Add Chart Monitor For Rig
- Add Bios, Schedule Manage.
- Add Allow Add Rig.
- Add Workspace Manage.

Xếp hạng và Nhận xét

4,8/5
46 đánh giá

46 đánh giá

Trade Btc ,

Cho 5 sao,

mong cập nhật thêm nhiều tính năng như trên web

Huyzo ,

Ủng hộ team việt

App rất ok.

hapham01 ,

Chất lượng 10 sao

Ủng hộ team nhà, đánh giá 10 sao lun ke ke

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Vinh Ha Phuc, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Carax Wallet
Tài Chính
Abelian Pro
Tài Chính
Abelian
Tài Chính
Hashrate
Tài Chính
ByTrade - BTC, Crypto exchange
Tài Chính
ChainBow Wallet
Tài Chính