Việc làm Quảng Bình 4+

Tuyển dụng,tuyển dụng việc làm

DUC MINH PRODUCT

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Tuyển dụng, tuyển dụng việc làm, tuyển dụng

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.1

Allows users to receive notifications on the device

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, DUC MINH PRODUCT, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Kinh doanh
Mua sắm
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tin tức
Tin tức
Tin tức
Tin tức
Tin tức
Tin tức