VIB Champion 4+

VIB Champion

VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

    • 4,9 • 9 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Tiện ích vượt trội, trải nghiệm khác biệt

Chạm VIB một cách dễ dàng với VIB Champion
Bạn là một chuyên gia tư vấn xe, bạn có khách hàng mua xe và mong muốn trở thành khách hàng của VIB. Một cách dễ dàng khi bạn trở thành cộng tác viên của VIB và tạo yêu cầu vay tại VIB Champion. Ngay lập tức, khách hàng sẽ có thể trở thành khách hàng của VIB và được chăm sóc bởi đội ngũ cho vay ô tô chuyên biệt của VIB. Hãy chạm và cảm nhận. Thật dễ dàng với VIB Champion.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.6

Small bug fixings and enhancement

Xếp hạng và Nhận xét

4,9/5
9 đánh giá

9 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích