Viet.Bible 4+

Dang Khoa

Designed for iPad

    • 4.6 • 7 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

LỜI GIỚI THIỆU:
VietBible là chương trình giúp việc học và nghiên cứu Kinh Thánh bằng tiếng Việt cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, giáo phái.

Chương trình VietBible được phổ biến phi lợi nhuận. Người sử dụng không phải trả chi phí và không dùng chương trình này để kinh doanh dưới bất cứ hình thức nào.

Để cho việc học và nghiên cứu Kinh Thánh ngày càng hiệu quả, nhóm VietBible xin giới thiệu phiên bản VietBible trên MacOS với những tính năng như sau:
- Đọc Kinh Thánh với 12 bản dịch tiếng Việt và 16 bản dịch tiếng Anh.
- Trên 600 đầu sách trong thư viện.

Trang web của chương trình VietBible là http://vietbible100.com

LỜI TRI ÂN:
Chương trình VietBible được hình thành với sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, các cơ quan phiên dịch Kinh Thánh, các tác giả, các nhà xuất bản, các cơ quan, các mạnh thường quân.
Và bạn là người sử dụng chương trình này để học Lời Chúa.

What’s New

Version 1.0.5

_ Sửa lỗi phóng to thu nhỏ kích thước chữ
_ Cập nhật dữ liệu mới cho bản dịch Việt 2020

Ratings and Reviews

4.6 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

App Privacy

The developer, Dang Khoa, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Education
Games
Games
Games
Games
Photo & Video

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Reference