Screenshots

Description

The leading and offline English Vietnamese English Dictionary is now available on Appstore!


English Vietnamese English Dictionary is a comprehensive and innovative Dictionary for iPhone/iPad/iPod touch with easy-to-use interface, quality contents, advanced search functionality and native pronunciation for English & Vietnamese words. Various dictionaries are integrated with more than up-to-date 700,000 words which is ideal for those who need a comprehensive and authoritative dictionary to study, work, travel or use at home!
Our newest version features many updated, carefully handpicked and qualified contents such as flashcard games, daily conversational phrases with several topics, English Listening,... which allows you to enhance your vocabulary and makes learning foreign language easier than ever.

Our app highlights:

► Comprehensive and qualified contents and data:
• Thousands of carefully built and designed phrases and meanings for daily conversation.
• Flashcard games with selected important words for TOEIC,IELTS,etc.
• Idiom dictionary with 2,800 entries
• Daily updated English Listening Lesson to practice your listening and advance your vocabulary

► Advanced functions
• Offline mode allows you to look up words without internet connection.
• Audio pronunciation to find out how to pronounce the words in both English and Vietnamese.
• Support Online Translation for 36 languages
• Saved words to custom your own vocabulary list for review
• Recent words to review looked-up words.
• Smart word searching including spell-check
• Quick link for synonyms, antonyms, hyponyms, ...
• Comprehensive content by many built-in & online dictionaries

► Built-in dictionary:
• English to Vietnamese dictionary with 387,000 entries
• Vietnamese to English dictionary with 42,122 entries
• Vietnamese to Vietnamese dictionary with 30,155 entries
• Full WordNet 3.0 with 200,000 entries, 3.5 million words and 1.7 million links
• Thesaurus with 20,000 entries
• Word list and test modules for GRE, SAT, TOEFL

► Smart Searching
• Spell-check for English keywords
• Keyword lookup to search within compound words and phrases.

► Note: The dictionary does not required an internet connection except online dictionaries and Online translation.

CONTACT US: If you have any questions, feedbacks or suggestions, please contact us directly at support@ppclink.com. Your feedback is worth millions to us!

===============
Từ điển Anh - Việt - Anh hàng đầu đã có mặt trên Appstore!

Anh - Việt - Anh là bộ từ điển hoàn hảo với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, nội dung chất lượng, chức năng tìm kiếm nâng cao và phát âm tiếng bản địa cho tiếng Anh và tiếng Việt. Nhiều loại từ điển khác nhau được tích hợp với hơn 700.000 từ cập nhật, lý tưởng cho những ai cần một từ điển toàn diện để học tập, làm việc, du lịch hoặc sử dụng ở nhà!

CHỨC NĂNG NỔI BẬT

► Nội dung và dữ liệu chất lượng:
• Hàng ngàn cụm từ giao tiếp hàng ngày được biên soạn một cách cẩn thận.
• Trò chơi học từ vựng phổ biến thi TOEIC, IELTS,....
• Từ điển Thành ngữ với 2.800 mục từ.
• Các bài luyện nghe tiếng Anh được lựa chọn và cập nhật hàng ngày giúp bạn thực hành nghe và nâng cao vốn từ vựng.

► Các chức năng tiện ích:
• Chế độ offline cho phép bạn tìm kiếm các từ mà không cần kết nối mạng.
• Phát âm âm thanh chuẩn giọng bản ngữ với phát âm các từ tiếng Anh và tiếng Việt.
• Hỗ trợ dịch trực tuyến cho 36 ngôn ngữ
• Lưu các từ vựng yêu thích để ôn tập lại.
• Lịch sử tra từ để tìm kiếm các từ tra gần đây.
• Tìm kiếm từ thông minh bao gồm cả kiểm tra chính tả
• Liên kết nhanh từ đồng nghĩa, trái nghĩa,...

► Tích hợp nhiều loại từ điển:
• Từ điển Anh-Việt với 387.000 mục từ.
• Từ điển Việt-Anh với 42.122 mục từ.
• Từ điển Việt-Việt với 30.155 mục từ
• Trọn bộ từ điển Anh-Anh Wordnet 3.0 với 200.000 mục từ.
• Từ điển Đồng-trái nghĩa với 20.000 mục từ.
• Danh sách các từ điển ôn thi GRE, SAT, TOEFL.

► Tìm kiếm thông minh.

What’s New

Version 1.5

"Add note" function allows you to add note to specific words. To save the Notes from previous version, please update without deleting the app

Ratings and Reviews

4.3 out of 5
97 Ratings

97 Ratings

Công chúa dâu tây ,

Ok

Ok :))

Davidduy ,

Good

Like it....

Ntahh105 ,

Cần tối ưu cho iphone x

Tại sao bản free lại có tối ưu iphone X mà bản này lại không có. Đề nghị cập nhật app cho ng dùng đi ạ.?

App Privacy

The developer, PPCLINK Software, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like