VK Messenger: Live chat, calls 12+

V Kontakte OOO

  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

VK Messenger is a fast app for chatting. Stay in touch with friends in chats and calls.

• Exchange text and voice messages
In the messenger, you can also send friends stickers, music, photos, videos and posts from VK. Colorful themes can also be added to your chats.

• Call with no limits on time or number of participants
You can have all your followers, loved ones or colleagues in a video call and chat as long as you want with your cameras and microphones on.

• Easily access contacts from VK and your phone
Sign in to your account and immediately see your friends in the messenger. You can also add contacts from your phone and write to anyone you’ve exchanged numbers with.

• Send self-destructing messages
This is convenient for when you want to joke in a serious chat without cluttering it. You can create phantom chats for quick questions. There, messages are cleared after some time.

• Get business notifications in the messenger
Messages about store deliveries or checks will automatically appear in a special folder.

Terms of Service: vk.com/terms.
Privacy Policy: vk.com/privacy.

Có gì Mới

Phiên bản 1.156

We’ve added a festive 8 March design for the messenger. You can select:
• a colorful flower icon by going to Account → Appearance.
• a chat theme with a spring background in the menu of any chat.
• a flower frame for video messages by tapping the video record icon in a chat.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, V Kontakte OOO, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Vị Trí
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Danh Bạ
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Lịch Sử Tìm Kiếm

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

 • Lưu tất cả các loại thẻ ra vào, vé và thẻ ngân hàng ở cùng một nơi.

 • Siri

  Làm việc hiệu quả trong app này bằng cách sử dụng giọng nói của bạn

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Mạng xã hội
Hiệu suất
Hiệu suất
Trò chơi
Mua sắm
Hiệu suất

Có Thể Bạn Cũng Thích

Mạng xã hội
Mạng xã hội
Mạng xã hội
Mạng xã hội
Mạng xã hội
Mạng xã hội