iPhone Screenshots

Description

VNA E-learning là ứng dụng đào tạo trực tuyến dành cho cán bộ nhân viên Vietnam Airlines. Ứng dụng cho phép đào tạo mọi lúc mọi nơi, học viên có thể truy cập các khóa học qua mạng internet. Ứng dụng cũng hỗ trợ học viên các bài khảo sát, bài thi - kiểm tra ngay trên máy tính.

What’s New

Version 1.1

- update support login use account office365

App Privacy

The developer, VIETNAM AIRLINES JSC, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like