VNPT iOffice Hà Nam 4+

Vietnam Posts and Telecommunications Group

Được thiết kế cho iPad

    • 3,0 • 2 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

"VNPT iOffice Hà Nam là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị

Có gì Mới

Phiên bản 2.1.8

Nâng cấp hiệu năng, chỉnh sửa lỗi

Xếp hạng và Nhận xét

3,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Vietnam Posts and Telecommunications Group, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

STPN
Hiệu Suất
IOC thành phố Yên Bái
Tiện Ích
VNPT vFARM
Hiệu Suất
ASXH Hậu Giang
Tiện Ích
Dong Trieu Tourism
Du Lịch
VNPT Green
Mạng Xã Hội

Có Thể Bạn Cũng Thích

TCT TaxOffice
Tiện Ích
PCTT
Tiện Ích
AquaCares Quản lý máy lọc nước
Tiện Ích
Taxi Nguyên Minh
Tiện Ích
Trợ lý ảo Pháp luật
Tiện Ích
GiaNLTS
Tiện Ích