Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ứng dụng sinh mã OTP cho người sử dụng tương tự như OTP được gửi qua các kênh khác như SMS, Email dùng để xác thực trên các dịch vụ của VNPT

Ứng dụng sinh mã OTP cho người sử dụng tương tự như OTP được gửi qua các kênh khác như SMS, Email dùng để xác thực trên các dịch vụ của VNPT

Có gì Mới

Phiên bản 1.3

* Nâng cấp giao diện ứng dụng
* Sửa lỗi giao diện khi scale font

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Vietnam Posts and Telecommunications Group, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh doanh
Kinh doanh
Lối Sống
Hiệu suất
Giáo dục
Giáo dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích