VPN Mobisec - Lightning Proxy 4+

MOBISEC LTD.

  • 5,0 • 1 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

VPN for iPhone – Proxy Server

• Global servers at world’s most important countries
• No Sign-In required & One tap to connect

#Subscription Pricing,Policy & Terms:
1. Monthly: $8.99 / month
2. 6 Months: 03 days free trial, then $38.99 / 6 months.
3. Yearly: 07 days free trial, then $59.99 / Year

- free trial - free of charge; no commitment; cancel anytime. After Free Trial 06 month subscription and Yearly subscription starts.
- Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24 - hours before the end of the current period.

#Subscription can be cancelled during its free trial period via the subscription setting through your iTunes account. This must be done 24 hours before the end of the subscription period to avoid being charged.

Privacy Policy, Terms of Service:https://sites.google.com/view/mobisecvpn/privacy-policy
https://sites.google.com/view/mobisecvpn/terms-conditions

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

We update the app regularly to make it better for our users.
This version includes:
- UX update
- Performance improvements
- Bug fixes

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, MOBISEC LTD., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

 • Chia Sẻ Trong Gia Đình

  Một số mục mua in-app, kể cả đăng ký, có thể được chia sẻ với nhóm gia đình khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất