VTGO Chủ xe 4+

VIETNAM VTGO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Được thiết kế cho iPad

    • 4,2 • 5 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng Vtgo là ứng dụng số hóa toàn bộ nghiệp vụ của hoạt động kinh doanh vận tải, tạo ra nền tảng cho phép chủ xe làm việc trực tiếp với chủ hàng ở tất cả các công đoạn của quá trình tìm kiếm đơn hàng và ký hợp đồng vận chuyển.


Ứng dụng Vtgo giúp chủ xe tìm được nhiều đơn hàng cho chiều đi, cũng như tìm được đơn hàng cho chiều xe chạy rỗng quay đầu, giúp xe không phải đợi tìm hàng hay phải chạy rỗng chiều về.


Ứng dụng Vtgo giúp chủ xe ký được hợp đồng vận chuyển với những chủ hàng chính chủ, với đầy đủ thông tin pháp lý.


Tham gia Vtgo Chủ xe không lo nợ cước, không mất phí đăng ký hay phí duy trì tài khoản.

Có gì Mới

Phiên bản 3.1.0

Bổ sung tính năng đổi xe thực hiện đơn hàng

Xếp hạng và Nhận xét

4,2/5
5 đánh giá

5 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VIETNAM VTGO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất