Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

VuPhong PVMS (PV Monitoring System) - Là ứng dụng để theo dõi lượng điện sản xuất được từ hệ thống điện mặt trời trên điện thoại / máy tính bảng. Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của Vũ Phong tại Việt Nam để khách hàng có thể truy xuất bất kỳ lúc nào theo ngày / tháng / năm… Tích hợp tính năng tính doanh thu theo giá điện, tính lượng CO2 giảm được & tương ứng số cây trồng được nhờ vào năng lượng sạch.

Có gì Mới

Phiên bản 2.0

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Show the current information
Show the update time
Update the about and address Vu Phong Solar
Fix power value
Function monitoring Inverter

Xếp hạng và Nhận xét

3,4/5
5 đánh giá

5 đánh giá

SamChoice ,

Inverter Solar

Dữ liệu cập nhật đúng với Inverter

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Pham Nam Phong, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích