Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Take control of the mighty War Tortoise, a heavy tank armed to the teeth with powerful weapons and automated turrets! Equip weapons, recruit units, build defenses, collect resources, and ultimately defend against a huge onslaught of enemy forces. Combining a shooter, idle gaming, and tower defense, War Tortoise is a unique mix of gaming that anyone can enjoy!

FEATURES
- Unique mix of a shooter, idle game, and tower defense!
- Incredible 3D graphics - watch as a huge war unfolds before your eyes like never before!
- HUGE scale battles!
- Tons of units, upgrades, and defenses to discover!
- Recruit legendary hero units, each with unique traits and abilities!
- Customize your play style with powerful Perks!
- Discover 8 new worlds with different times of day and weather!
- Dozens of unique enemy types!
- Prestige to new heights, giving huge gameplay bonuses!
- Auto-Play mode!


Support
Contact us at info@foursakenmedia.com for any questions or help!

Có gì Mới

Phiên bản 1.2.4

- Bug fixes

Xếp hạng và Nhận xét

4,8/5
271 đánh giá

271 đánh giá

hoangbod ,

Đc

Amazing good jod em

SinnDK ,

A great game to waste time on

Watership Down meets Warhammer 40k

kisi Dragon ,

Good game

This game very good. I hope Season 2 will be released

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Foursaken Media, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

 • Game Center

  Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

 • Chia Sẻ Trong Gia Đình

  Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích