WinGo Bingo - Win Daily Prizes 17+

Techgentsia Software Technologies Private Limited

Được thiết kế cho iPad

    • 3,2 • 13 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Real gifts:
WinGo Bingo is a bingo where players win a lot than virtual prize. We give you real prize.

Free to play:
Player don't need to pay any amount to play the game. Game is absolutely free.

Multiplayer:
Any number of players can participate in a game. One who calls bingo at the first will get the prize.

Classic games:
There will be frequent classic games so you can test your bingo skills, win coins and real money.

Có gì Mới

Phiên bản 3.18

-- bug fixes

Xếp hạng và Nhận xét

3,2/5
13 đánh giá

13 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Techgentsia Software Technologies Private Limited, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Trò chơi
Trò chơi
Bộ sticker
Trò chơi
Nhạc
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí