WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬ 4+

Nguyen Thi Len

Designed for iPhone

    • 3.9 • 24 Ratings
    • Free
    • Offers In-App Purchases

iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng hỗ trợ và đào tạo giao dịch ngắn hạn duy nhất ở Việt Nam sử dụng hệ thống đầu tư CANSLIM để xác định các ý tưởng giao dịch và tính toán giá mua và giá bán tối ưu.
Ứng dụng có những chức năng:
- Khuyễn nghị mua bán cổ phiếu đang giao dịch trên sàn.
- Hiệu suất đầu tư của WinTrades, với tỷ suất sinh lời vượt trội so với thị trường chung.
- Chi tiết về mã khuyến nghị mua bán, điểm dưng lỗ, điểm chốt lời
- Thông báo xu hướng thị trường chung, giúp nhà đầu tư có nhiều thông tin ra quyết định giao dịch.
- Quản lý danh mục đầu tư.

What’s New

Version 1.9.2

Nâng cấp 1.9.2:
1. Cải tiến chức năng đăng ký OTP
2. Sửa lỗi ứng dụng khác

Ratings and Reviews

3.9 out of 5
24 Ratings

24 Ratings

Vagabond68 ,

Đội ngũ phân tích kém

Đội ngũ phân tích kém, non kinh nghiệm
Gây thua lỗ cho nđt

App Privacy

The developer, Nguyen Thi Len, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance