Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

▶▶▶접근권한 안내◀◀◀

앱에서 사용하는 접근 권한에 대하여 아래와 같이 안내 해
드립니다.
선택적 접근 권한의 경우 허용에 동의하지 않으셔도 앱 사용이 가능합니다.

■ 선택적 접근 권한
· 저장공간
기기 사진 미디어 파일 액세스 권한으로 인증서를 보관하고, 보안강화를 위한 OS변조 여부 체크에 사용합니다.
· 전화
전화걸기 및 관리 권한으로 영업점 전화 연결 및 보안강화를 위한 체크에 사용합니다.
· 카메라
사진찍기 및 QR코드 활용 인증서 복사 등에 위해 사용합니다.


■ 기존 설치된 앱을 사용하시는 경우에는 앱을 삭제 후 재설치 하셔야 접근권한 설정이 가능합니다.


1. 개요
Woori Global Banking은 외국인고객(외국인근로자, 유학생 등)을 위한 외국어전용 스마트폰 뱅킹서비스로 9개국가 언어로 계좌조회 및 이체, 해외송금, 현금출금 등을 이용할 수 있는 스마트뱅킹입니다.

2. 주요 서비스
① 계좌조회 및 이체 ② 해외송금 ③ 현금출금 ④ 환율조회
⑤ 스마트환율계산기 ⑥ 인증센터 ⑦ 고객센터 ⑧ 특화서비스

3. 서비스 특징
가. 다국어 지원
외국인근로자 및 다문화 가정 등을 위하여 영어, 중국어, 일본어, 베트남, 태국, 몽골, 인도네시아, 러시아, 캄보디아 등 9개국가의 언어를 지원
나. 특화서비스
- 「원터치상담」 : 외국인상담센터의 언어별 상담원과 상담기능 제공
- 외국인특화영업점 및 일요영업점 별도 안내 기능 제공
- 부가기능 : 무료국제통화, 우리말배우기, 한국문화탐방, 맛집찾기
다. 현금출금 기능
현금출금기능을 활용하여 인증번호 만으로 우리은행 자동화기기에서 현금을 출금할 수 있는 기능 제공
라. 메뉴화면 설정 및 메뉴편집
- 메인화면 설정 : 메인화면(표준화면 및 전통문양)을 사용자 기호에 따라 선택하여 사용 가능
- 메뉴편집 기능 : 메인화면의 메뉴를 사용자가 원하는 위치에 이동시켜 사용가능(표준화면에서만 가능)

Có gì Mới

Phiên bản 1.3.8

부정 사용자 보안 정책이 추가 되었습니다.

Xếp hạng và Nhận xét

4.1/5
8 đánh giá

8 đánh giá

Long Nguyen-Vu ,

Perfect

This app serves me well. Very convenient and secure

Just one thing I want to know is where the certificate was stored on my phone and how can Manually retrieve it.

Thông Tin

Nhà cung cấp
WOORI BANK
Kích cỡ
41.1 MB
Danh mục
Tài chính
Tương thích

Yêu cầu phiên bản iOS 7.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tuổi
4+
Bản quyền
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích