Xử lý PYC 4+

L.C.S CO.,LTD

    • 3.7 • 3 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng 1022 - Bình Dương dành cho công tác tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị từ phía người dân của Tỉnh Bình Dương.

What’s New

Version 1.0.4

- Thay đổi biểu tượng ứng dụng.
- Thay đổi tên ứng dụng.

Ratings and Reviews

3.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

App Privacy

The developer, L.C.S CO.,LTD, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Utilities
Utilities
Utilities
Business
Productivity
Utilities

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity