Xử lý PYC 4+

1022 - Bình Dương

L.C.S CO.,LTD

    • 3,7 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ứng dụng Xử lý PYC dành cho công tác tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị từ phía người dân của Tỉnh Bình Dương.

Ứng dụng 1022 - Bình Dương dành cho công tác tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị từ phía người dân của Tỉnh Bình Dương.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.4

- Thay đổi biểu tượng ứng dụng.
- Thay đổi tên ứng dụng.

Xếp hạng và Nhận xét

3,7/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, L.C.S CO.,LTD, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tiện ích
Tiện ích
Kinh doanh
Hiệu suất
Tiện ích
Hiệu suất

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất