Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

XWANClient是一款企业级的SDWAN解决方案,通过软件向总部、分支机构或边缘网络构建SDWAN虚拟网络的软件,采用SDN和SDWAN优化技术,以高性价比的方式提供更加稳定、灵活、安全、快捷的企业广域网服务。

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.12

1、修复隧道心跳丢包数据计算异常问题;2、优化选择最优pop点。

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, 长沙市同迅计算机科技有限公司, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích