Screenshots

Description

Mục đích: Giúp bệnh nhân ung thư và người thân của họ hiểu rõ hơn về các bệnh Ung thư cũng như theo dõi sức khỏe của họ.


Những chức năng chính:
- Nhật ký triệu chứng, cơn đau của bệnh nhân
- Lưu trữ ảnh chụp tài liệu
- Đăng câu hỏi lên nhóm Facebook
- Cung cấp tin tức liên quan đến ung thư và chăm sóc sức khỏe.
- Cung cấp kiến thức về bệnh ung thư

App Privacy

The developer, Sapiai Joint Stock Company, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like