Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Zay Chin is an online grocery store. Begin as a foodservice provider to business and extend our service towards consumers to better facilitate the busy daily lifestyle.

By using our apps, you will never need to go to Market and get your hands dirty,
wide range of varieties from Groceries to Meat & Vegetables to choose from and get next Day delivery to your doorstep.

* Currently available in Yangon

Có gì Mới

Phiên bản 3.1.0

- Organize multiple addresses
- Price calculation in checkout
- Fixed payment via KBZPay
- Other minor bug fixes

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Zay Chin Company Limited, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Wallet

    Lưu tất cả các loại thẻ ra vào, vé và thẻ ngân hàng ở cùng một nơi.

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích