iPad & iPhone

Đấu Phá Mobile
Role-Playing
Me&Meo: Bé Mèo Của Tôi
Role-Playing
Kiếm Vũ Thiên Hành Ca - Funtap
Action
Long Thần PK
Action
Kỳ Nữ Hoàng Cung 2
Simulation
Nhất Mộng Cửu Thiên
Role-Playing

iPhone