Mapa projektů OP VVV 4+

Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je tematickým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v období let 2014–2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem programu je podpora vzdělávání, vývoje a výzkumu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Díky aplikaci Mapa projektů OP VVV můžete zjistit, jaké projekty se podařilo v rámci OP VVV realizovat (nejen) ve vašem okolí. Projekty je možné filtrovat dle typu příjemců – od mateřských škol až po vědecké instituce, případně vyhledat dle názvu projektu či názvu příjemce.

Více informací o OP VVV naleznete na webu: opvvv.msmt.cz.

What’s New

Version 1.1

- Lišta s počtem projektů je viditelná ve všech obrazovkách aplikace

App Privacy

The developer, Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Navigation
Travel
Travel
Travel
Travel
Travel