iPhone Screenshots

Description

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je tematickým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v období let 2014–2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem programu je podpora vzdělávání, vývoje a výzkumu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Díky aplikaci Mapa projektů OP VVV můžete zjistit, jaké projekty se podařilo v rámci OP VVV realizovat (nejen) ve vašem okolí. Projekty je možné filtrovat dle typu příjemců – od mateřských škol až po vědecké instituce, případně vyhledat dle názvu projektu či názvu příjemce.

Více informací o OP VVV naleznete na webu: opvvv.msmt.cz.

What’s New

Version 1.1

- Lišta s počtem projektů je viditelná ve všech obrazovkách aplikace

App Privacy

The developer, VISUALIO s.r.o., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like