Screenshots

Description

Các chức năng chính
I. Chấm công
- Xem lịch sử chấm công hàng ngày
- Xin phép đi muộn, về sớm
- Xin phép nghỉ
- Đăng ký làm thêm tăng ca
- Chấm công bằng khuôn mặt
- Xem bảng chấm công tháng
- Theo dõi nhân viên ai đi làm ai vắng hàng ngày
II. Lương
- Xem bảng lương
III. Đánh giá
- Tự đánh giá KPI
- Duyệt KPI (trưởng phòng)
- Nhập hiệu suất
- Duyệt hiệu suất (trưởng phòng)
IV. Công việc
- Giao việc
- Thực hiện việc được giao
- Theo dõi trạng thái làm việc
- Theo dõi trạng thái công việc
- Lập kế hoạch làm việc
- Báo cáo kết quả làm việc
V. Sản xuất
- Lập lệnh sản xuất
- Lập kế hoạch trả hàng
- Theo dõi lệnh sản xuất
- Theo dõi trạng thái sản xuất
- Thực hiện lệnh được giao
VI. Hồ sơ
- Xem thông tin hồ sơ cá nhân
- Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân
VII. Khác
- Tin tức
- Đề xuất, kiến nghị

What’s New

Version 1.3

Bổ sung bảng lương

App Privacy

The developer, Cong Doan Van, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You Might Also Like