Vietnam Dictionaries 4+

Tien Thinh Vu

    • ¥15.00

截屏

简介

Vietnam Dictionaries is an offline multi-languagese dictionary dedicated to Vietnamese or to people studying Vietnamese.

It included following dictionary database:
- English - Vietnamese (110,000 words)
- Vietnamese - English (250,000 words)

- French - Vietnamese (50,000 words)
- Vietnamese - French (40,000 words)

- Japanese - Vietnamese (400,000 words)
- Vietnamese - Japanese (50,000 words)

- Chinese - Vietnamese (90,000 words)
- Vietnamese - Chinese (40,000 words)


Application Features:
- History support
- Instant search while typing
- Cross lookup in detail viewTừ điển Việt Nam (Vietnam Dictionaries)

Đây là từ điển đa ngôn ngữ dành riêng cho người Việt, xây dựng dựa trên các tiêu chí: dễ dùng, tiện lợi với chất lượng nội dung cao.
Ứng dụng có chứa các từ điển sau (có thể dùng đồng thời):

- Anh - Việt (11 vạn từ)
- Việt - Anh (25 vạn từ)
- Pháp - Việt (5 vạn từ)
- Việt - Pháp (4 vạn từ)
- Nhật - Việt (40 vạn từ)
- Việt - Nhật (5 vạn từ)
- Việt - Trung (9 vạn từ)
- Trung - Việt (4 vạn từ)

Các tính năng chủ yếu:
- Hỗ trợ lưu lại những từ đã tra
- Hiển thị kết qua ngay khi gõ từ
- Tra chéo ngay bên trong phần kết quả

新内容

版本 1.1

- Fix bugs

App 隐私

开发者“Tien Thinh Vu”已表明该 App 的隐私规范可能包括了下述的数据处理方式。

未收集数据

开发者不会从此 App 中收集任何数据。

隐私处理规范可能基于你使用的功能或你的年龄等因素而有所不同。了解更多

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”,即可让最多 6 个家庭成员使用此 App。

更多来自此开发人员的 App

eBookMobi
图书
JapanDict2
参考资料
Từ điển 2 (VietnamDictionary)
教育
日越辞典
效率