Parques de Galicia 4+

Xunta de Galicia

Diseñado para iPhone

    • 4,0 • 3 valoraciones
    • Gratis

Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

[GL]
Esta aplicación oficial da Xunta de Galicia descóbrelle aos seus usuarios/as a excelencia do patrimonio natural que agocha a Rede de Parques Naturais de Galicia, formada por: as Fragas do Eume e o Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán (A Coruña); o Monte Aloia (Pontevedra); e a Serra da Enciña da Lastra, O Invernadeiro e Baixa Limia – Serra do Xurés (Ourense).
Máis de 50.000 hectáreas de exquisitos ecosistemas onde habitan singualres especies de fauna e de flora adaptadas a condicións climáticas únicas na comunidade.
Dirixida a todos os públicos, e dispoñible en galego e en castelán, a ferramenta está pensada para preparar a visita a estes 6 espazos naturais con antelación, polo que a meirande parte da información está dispoñible sen conexión para facilitar a súa consulta sen consumo de datos.
Como novidade, esta versión incorporta a nova imaxe de Parques Naturais, unha renovada galería de fotos ou a xeolocalización do/a usuario/a na maior parte dos recursos para que sexa máis doado o cálculo da ruta ata un punto de interese ou ao punto de partida dunha ruta de sendeirismo. Unha lista dos miradoiros desde os que levar de recordo as mellores fotos, referencias de ocio, de gastronomía, de turismo rural ou activo complementan o contido ofrecido para continuar a visita.
Esta nova aplicación quere ser, en definitiva, unha guía de referencia 2.0 para quen desexe explorar o legado natural de Galicia. O seu coñecemento permitirá que todos os/as galegos/as e visitantes se convertan en gardiáns futuros desta herdanza única.

[ES]
Esta aplicación oficial de la Xunta de Galicia le descubre a sus usuarios/as la excelencia del patromonio natural que esconde la Red de Parques Naturales de Galicia, formada por: las Fragas do Eume y el Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán (A Coruña); el Monte Aloia (Pontevedra); y la Serra da Enciña da Lastra, O Invernadeiro y Baixa Limia – Serra do Xurés (Ourense).
Más de 50.000 hectáreas de exquisitos ecosistemas donde habitan singulares especies de fauna y de flora adaptadas a condiciones climáticas únicas en la comunidad.
Dirigida a todos los públicos, y disponible en gallego y en castellano, la herramienta está pensada para preparar la visita a estos 6 espacios naturales con antelación, por lo que la mayor parte de la información está disponible sin conexión para facilitar su consulta sin consumo de datos.
Como novedad, esta versión incorporta la nueva imagen de Parques Naturales, una renovada galería de fotos o la geolocalización del/la usuario/a en la mayor parte de los recursos para que sea más fácil el cálculo de la ruta hasta un punto de interés o al punto de partida de una ruta de senderismo. Una lista de los miradores desde los que llevar de recuerdo las mejores fotos, referencias de ocio, de gastronomía, de turismo rural o activo complementan el contenido ofrecido para continuar la visita.
Esta nueva aplicación quiere ser, en definitiva, una guía de referencia 2.0 para quien desee explorar el legado natural de Galicia. Su conocimiento permitirá que todos los/las gallegos/as y visitantes se conviertan en guardianes de esta herencia única.

Novedades

Versión 2.2.0

[GL]
Redeseñamos a app e incluímos novas seccións.

[ES]
Rediseñamos la app e incluímos nuevas secciones.

Valoraciones y reseñas

4,0 de 5
3 valoraciones

3 valoraciones

Goodonepau ,

Muy buena

Muy completa. Tiene de todo para preparar la excursión

Acereiro ,

Falta mostrar os límites dos parques

En xeral é boa aplicación Pero vótase de menos unha delimitación da área que ocúpan os parques en detalle, e a zonificación por usos do territorio.

Kiri97 ,

Es la mejor

Muy bien esta aplicación es muy interesante madre de Fran

Privacidad de la app

El desarrollador, Xunta de Galicia, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

Datos vinculados contigo

Los siguientes datos pueden recopilarse y vincularse con tu identidad:

  • Ubicación
  • Datos de contacto
  • Identificado­res

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

Más de este desarrollador

Educación
Tiempo
Utilidades
Viajes
Viajes
Viajes

También te puede interesar

Viajes
Viajes
Viajes
Navegación
Viajes
Viajes