Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

[GL]
Aplicación G2C para interactuar co Servizo Público de Emprego de Galicia. Nesta versión poderá realizar as seguintes accións:
Renovación da demanda de emprego
Consulta das citas co orientador laboral
Consulta das próximas datas de renovación da demanda.
Consulta das ofertas nas que é candidato.
Descarga do darde actualizado tras a renovación da demanda
Consulta das citas de selección para cursos de formación.
Solicitude de Cita Previa en Oficinas de Emprego
O presente aplicativo permite ao demandante de emprego interactuar con Servizo Público de Emprego de Galicia, en adiante SPEG.
Este aplicativo soamente proporciona servizos aos demandantes de emprego inscritos no SPEG.
O SPEG non se fai responsable dos efectos derivados da NON renovación en prazo dunha demanda de emprego derivados de problemas técnicos de calquera natureza a través desta plataforma. Si vostede NON pode renovar en fecha a través desta aplicación poderá utilizar calquera dos demais medios telemáticos (Portal de Emprego ou Puntos de Información) ou deberá acudir a calquera oficina de emprego do Sistema Nacional de Emprego para facer a renovación da demanda de emprego.
Normativa aplicable: Artigos 17,1, 17,2 24.3,25.4 e 47 do Real Decreto lexislativo 5/2000 d 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social (BOE núm. 189, do 8 de agosto)

[ES]
Aplicación G2C para interactuar con el Servizo Público de Emprego de Galicia. Esta versión contempla la realización de las siguientes operaciones:
Renovación de la demanda de empleo.
Consulta de las citas con el orientador laboral.
Consulta de las próximas fechas de renovación de la demanda.
Consulta de las ofertas en las que es candidato.
Descarga del darde actualizado tras la renovación de la demanda.
Consulta de las citas de selección para cursos de formación.
Solicitud de Cita Previa en Oficinas de Empleo
El presente aplicativo permite a los demandantes de empleo interactuar con el Servizo Público de Emprego de Galicia (España), en adelante SPEG.
Este aplicativo solamente proporciona servicios a los demandantes de empleo iscritos no SPEG.
El SPEG no se hace responsable de los efectos derivados de una NO renovación en plazo de la demanda de empleo derivados de problemas técnicos de cualquier naturaleza a través de esta plataforma. Si usted NO puede renovar la demanda en fecha a través de esta aplicación podrá utilizar cualquiera de los demás medios telemáticos (Portal de Emprego ou Puntos de Información) o deberá acudir a cualquier oficina de empleo para realizar la renovación de la demanda de empleo.
Normativa aplicable: artículos 17.1 17.2 24.3 25.4 y 47 del Real Dec

Novedades

Versión 1.5.1

[GL] Solicitude de Cita Previa en Oficinas de Emprego

[ES] Solicitud de Cita Previa en Oficinas de Empleo

Valoraciones y reseñas

2,4 de 5
5 valoraciones

5 valoraciones

Morphy03 ,

Para q vale?

Pois iso.so che deixa ver as citas e pouco mais.renovar a tarxeta do paro e listo.nen ver/apuntarte cursos, ofertas de emprego,... NADA.pra isto podian aforrarse os cartos.e doulle 2🌟 porque avisa de cando hai q selar senon nen iso.

Sasha-32 ,

Escaseza de funcions básicas.

Non permite consulta-las ofertas nas que se é candidato, ainda que di iso na descricion e, ademais, deberia incorpora-la función de buscar e solicitar ofertas de emprego.

Margachao74 ,

Escasos servizos

Boa iniciativa pero só permite renovar. Non hai información de ofertas, cursos ou políticas de emprego.

Privacidad de la app

El desarrollador, Xunta de Galicia, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

Datos vinculados contigo

Los siguientes datos pueden recopilarse y vincularse con tu identidad:

  • Datos de contacto

Datos no vinculados contigo

Los siguientes datos pueden recopilarse, pero no se vinculan con tu identidad:

  • Identificado­res
  • Datos de uso
  • Diagnósticos

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

Más de este desarrollador

También te puede interesar